Inhoud

VERKLARING INZAKE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

internetstores GmbH is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). U wordt hiermee geïnformeerd over alle richtlijnen voor gegevensbescherming in verband met CAMPZ en de internetstores.

I. Wij gebruiken de door u opgegeven gegevens (titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, creditcardgegevens) in overeenstemming met het Duitse recht inzake bescherming van persoonsgegevens).

II.Uw persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de overeenkomsten die wij met u zijn aangegaan, dat wil zeggen: de levering van goederen aan het adres dat u hebt opgegeven. Er vindt geen verdergaand gebruik van uw gegevens plaats voor reclame of marktonderzoek of de op uw behoeften toegesneden samenstelling van onze aanbiedingen.

III. Met de volledige afhandeling van de overeenkomst, waartoe ook de volledige betaling van de overeengekomen koopprijs behoort, worden ook uw gegevens, die om juridische redenen moeten worden bewaard, geblokkeerd. Ook zijn deze gegevens niet meer voor verder gebruik beschikbaar. Als u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik van uw gegevens worden uw gegevens voor het overige verwijderd. In dat geval kunt u de opgeslagen gegevens bij ons opvragen, laten wijzigen, blokkeren of verwijderen. U kunt uw toestemming steeds herroepen, en op grond van het Bundesdatenschutzgesetz hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

IV. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw e-mailadres voor reclamedoeleinden en marktonderzoek op, totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment hier afmelden.

V. Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die internetstores GmbH over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met internetstores GmbH via datenschutz@internetstores.com. internetstores GmbH zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

VI. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.
De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.
U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

VII. “Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc (” Google “). Google Analytics maakt gebruik van zg “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de site. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar – en daar door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik vebonden diensten aan te bieden. Google zal deze informatie ook aan derden verschaffen indien dit wettelijk verplicht is, of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval met andere gegevens waarover Google beschikt combineren. Verder informatie over webtracking en gegevensbescherming van Google vindt u bij Google Ireland Limited: www.webtrekk.com/en/products/features/dataprivacy.html
Als u wilt voorkomen dat in het kader van een webanalyse over u een geanonimiseerd gebruikersprofiel wordt aangemaakt, kunt u dit als volgt voorkomen: Ten eerste kunt u de installatie van de desbetreffende cookies met behulp van een eenvoudige actie in uw browser tegengaan, en ten tweede kunt u bij Google altijd aangeven dat u dit gebruik niet wilt. Dat doet u met de volgende link:
Analysetool van Google Ireland Limited: tools.google.com/dlpage/gaoptout en klik op de knop „Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden“
Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

VIII. Op verschillende pagina’s passen wij cookies toe om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Het gaat hierbij om kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken worden na het gebruik van de browser weer van uw harde schijf verwijderd. (Zg. sessiecookies.) Andere cookies blijven op uw computer, daarmee kunnen wij uw computer bij uw volgende bezoek weer herkennen (zg. persistente cookies). Met deze cookies kunnen wij u met uw gebruikersnaam begroeten en ze vullen voor u uw wachtwoord, of formulieren in. Het is onze partnerbedrijven niet toegestaan door middel van cookies via onze website gegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

IX. In onze shop wordt naast Google Analytics ook webanalyse tool Webtrekk®, een webanalyse dienst van Webtrekk GmbH, gebruikt. Deze tracking software maakt gebruik van zogenaamde cookies, die op de computer van een gebruiker opgeslagen worden en een analyse van het bezoek aan de website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van de website wordt gebruikt om reports over de activiteiten op de website te creëren, alsmede om andere diensten rondom website activiteiten uit te voeren. Uw IP-adres wordt onherkenbaar en hierdoor anoniem gemaakt. Met deze software is voor zowel ons als de exploitanten van de desbetreffende analyse software niet mogelijk om persoonlijke informatie te verzamelen en conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker.
Meer informatie betreffende privacybescherming bij Webtrekk vindt u hier: http://www.webtrekk.com/en/products/data-protection.htmlWanneer u wilt verhinderen dat in het kader van webanalyse een anoniem gebruikersprofiel wordt gecreëerd, dan kunt u de volgende stappen ondernemen: U kunt de desbetreffende cookies verhinderen met behulp van een eenvoudige procedure in uw browser. Daarnaast kunt u op ieder gewenst moment Webtrekk GmbH verbieden uw informatie te verzamelen, door op de volgende link te klikken: http://www.webtrekk.com/en/index/dataprivacy/cookieoptout.html
Wij wijzen er u echter wel op dat u eventueel in dit geval niet alle functies op onze website kunt gebruiken.

X. Gebruik van Facebook Social Plugins
Deze website maakt gebruik van zogenoemde Social Plugins (“Plugins”) van het sociale netwerk Facebook , dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De plugins worden aangegeven met een Facebook-logo of met de toevoeging “Plugin van Facebook”, of met “Facebook Social Plugin”. Een overzicht van de plugins van Facebook, en hoe deze uitzien, vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins
Als u een pagina op onze site opent die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct aan uw browser overgedragen en daardoor in de website opgenomen.
Door het gebruik van de plugins verkrijgt Facebook de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze site heeft geopend. Ook als u geen Facebook-account heeft, of niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (incl. uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen.
Als u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct onder uw Facebook account plaatsen. Door uw interactie met de plugins, bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” te klikken, of een commentaar te versturen, wordt de desbetreffende informatie ook direct aan een server van Facebook overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt op Facebook bekendgemaakt en aan uw Facebook-vrienden doorgegeven.
Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclame, marktonderzoek en het aanmaken van Facebook-pagina’s die op uw behoeften zijn toegesneden. Om deze reden maakt Facebook gebruiks-, belangstellings-, en relatieprofielen aan, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website toe te spitsen op basis van de door u bij Facebook opgevraagde advertenties. Daarnaast kunnen andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website worden geïnformeerd en kunnen andere aan het gebruik van Facebook gerelateerde diensten worden aangeboden.
Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens onder uw Facebook-account rangschikt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, en de desbetreffende rechten en configuratiemogelijkeden ter bescherming van uw privésfeer, vindt u onder de mededelingen over de bescherming van persoonsgegevens bij Facebook: www.facebook.com/policy.php

XI. Op onze website maken wij gebruik van de “+1”-button van het sociale netwerk Google Plus, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (Google) wordt geëxploiteerd. De knop is herkenbaar aan het teken “+1” op een witte of gekleurde ondergrond.
Als u een van onze websites opent die een dergelijke button heeft, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de “+1”-button  wordt door Google direct aan uw Browser overgedragen en in de website opgenomen. Daarom hebben wij geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Google via de button verzamelt. We gaan er echter van uit dat uw IP-adres hier onderdeel van uitmaakt.
Het doel en de omvang van de gegevensverkrijging en de verdere bewerking en het gebruik van de gegevens door Google en uw rechten en configuratiemogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke sfeer vindt u bij onder het privacybeleid Google +1-knop www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html
Als u gebruiker van Google Plus bent, en u niet wil dat Google via onze websites gegevens over u verzamelt en in verband brengt met de gegevens die bij Google over u zijn opgeslagen, moet u zich voor uw bezoek aan onze websites bij Google Plus uitloggen.

XII. Gebruilk van YouTube Plugins (ingesloten video’s) Op onze website worden video’s van het videoportaal YouTube ingesloten, een dienst die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt bedreven (“Google”). Wanneer u een video afspeelt, wordt een directe verbinding met de servers van Google, danwel YouTube gemaakt. Hierdoor wordt aan deze server overgedragen, welke van onze internetsites u bezocht heeft. Wanneer u hierbij als gebruiker van YouTube bent ingelogd, wijst YouTube deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersprofiel toe. Uitleg rondom het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking van het gebruik van gegevens door Google danwel YouTube, evenals uw desbetreffende rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, kunt u vinden onder Google’s richtlijnen voor privacybeleid: www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ Wanneer u niet wilt dat Google danwel YouTube, de via onze website over u verzamelde gegevens met de door u opgeslagen lidgegevens bij Google verbindt, dan kunt u het laden van Google Plugins ook compleet verhinderen met Add-Ons voor uw browser, b.v. met de Script-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/ ).

XIII. Gebruik van Twitter plugins (bijvoorbeeld “Tweet” button)
Op onze website worden zogenaamde Social Plugins (“plugins”) van de micro-blogging service Twitter gebruikt, die door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Fransisco,  CA 94103, USA, (“Twitter”) bediend worden. De plugins zijn te herkennen aan het Twitter logo, welke de vorm van een blauwe “Twitter vogel” heeft.  Een overzicht van de Twitter plugins en hoe deze eruit zien, kunt u hier vinden: twitter.com/about/resources/buttons
Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een Twitter plugin bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de plugin wordt door Twitter direct naar uw browser overgebracht en aan de pagina verbonden. Door de integratie ontvangt Twitter de informatie die op onze website verzameld is, ook wanneer u geen profiel bij Twitter heeft of wanneer u momenteel niet bij Twitter bent ingelogd. Deze informatie (uitsluitend uw IP-adres) wordt vanuit uw browser direct naar de server van Twitter in de USA overgebracht en daar opgeslagen.
Wanneer u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter uw bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw Twitter account. Wanneer er interactie plaatsvindt, bijvoorbeeld door het indrukken van de de “Tweet” knop, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar Twitter overgebracht en daar opgeslagen. De informatie zal daarnaast ook op uw Twitter account en voor contactpersonen zichtbaar zijn.
Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door Twitter, alsmede uw rechten in dit opzicht en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u terecht bij het privacybeleid van Twitter: twitter.com/privacy
Wanneer u wenst dat Twitter de via ons verzamelde gegevens niet rechtstreeks aan uw Twitter account koppelt, moet u zich alvorens uw bezoek aan de onze website bij Twitter uitloggen. U kunt het laden van de Twitter plugins ook met Add-Ons voor uw browser compleet verhinderen, bijvoorbeeld met de script blokkade „NoScript“ (noscript.net).

 

XIV. Gebruik van Instagram Social Plugins

Wegens onze wettelijke economische belangen op grond van art. 6, lid 1, onder f algemene verordening gegevensbescherming (AVG), nemen we de Instagram feeds op onze website op. Instagram is een Amerikaans bedrijf dat wordt beheerd door Facebook, Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

Wanneer je een pagina op onze website bezoekt, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Instagram. Deze integratie geeft Instagram de informatie dat je browser toegang heeft gehad tot de overeenkomstige pagina op onze website, zelfs als je geen Instagram profiel hebt en/of niet bent ingelogd bij Instagram.
Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt rechtstreeks van je browser naar een Instagram server in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Wanneer je met de component interageert, bijvoorbeeld door op de knop “Instagram” te drukken, het bericht te liken of een commentaar toe te voegen, wordt deze informatie ook direct naar een Instagram server gestuurd en daar opgeslagen. Instagram voldoet aan het “US Privacy Shield” en is geregistreerd bij het “US Privacy Shield” programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Als je bent ingelogd bij Instagram, kan Instagram je bezoek aan onze website direct koppelen aan je Instagram account.
Als je niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens direct aan je Instagram account koppelt, moet je uitloggen van Instagram voordat je onze website bezoekt.
Voor meer informatie, zie Instagram’s privacybeleid.

 

(https://help.instagram.com/155833707900388).

 

XV. Als klant van CAMPZ ontvangt u productaanbevelingen voor gerelateerde producten per e-mail. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. U kunt zich hierafmelden of via de afmeldlink in de e-mail met de productaanbevelingen.

Indien u serviceaanvragen heeft, producten wilt ruilen klachten hebt of een retourzending wilt doen kunt u onze klantenmodule gebruiken. Daarin worden alle gegevens die voor ons van belang zijn aangemaakt zodat wij uw verzoek op de snelste en eenvoudigste manier kunnen verwerken.

Download privacybeleid